Meddelelse til forbrugerne

01-November-2020

Generalforsamling

Kirke Stillinge Vandværk I/S
Der afholdes ordinær generalforsamling i Kr. Stillinge forsamlingshus mandag den 16. november 2020
kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne
PBV. Kaj Sørensen