Meddelelse til forbrugerne

08-December-2019

Målerudskiftning.

Vandværket starter nu udskiftning af vandmålere til elektronisk aflæste målere.
Udskiftningen udføres af OP VVS og det er vandværket der betaler for udskiftningen.

Husk at det er forbrugerens installation fra skel og ind til huset. Det betyder at det er forbrugerens ansvar at installationen er i orden, f. eks. at ventiler før og efter måler virker.

Dem der har vandmåleren placeret inde i huset vil få besked ca. en uge før der skal skiftes måler.
Målere i målerbrønd udskiftes uden at forbrugeren behøver at være hjemme.

Under faneblad vandmåler kan i se en vejledning i brug af fjernaflæste vandmåler.

PBV. Kaj Sørensen

12-Marts-2020

Driftsforstyrelser

Ingen