Kr. Stillinge vandværk afholder ordinæe generalforsamling i Kr. Stillinge forsamlingshus mandag den 29. november 2021 kl. 19:00