Meddelelse til forbrugerne

08-December-2019

Målerudskiftning.

Vandværket starter nu udskiftning af vandmålere til elektronisk aflæste målere.
Udskiftningen udføres af OP VVS og det er vandværket der betaler for udskiftningen.

Husk at det er forbrugerens installation fra skel og ind til huset. Det betyder at det er forbrugerens ansvar at installationen er i orden, f. eks. at ventiler før og efter måler virker.

Dem der har vandmåleren placeret inde i huset vil få besked ca. en uge før der skal skiftes måler.
Målere i målerbrønd udskiftes uden at forbrugeren behøver at være hjemme.

PBV. Kaj Sørensen

27-Januar-2020

Driftsforstyrelser

På grund af de igangværense målerskifte hos forbrugerne vil det frem til marts kunne forekomme kortvarige lukninger på dele af forsyningsnettet i dagtimerne.