Generalforsamling

Afholder ordinær generalforsamling den 5 september 2022

Kl. 19:00 i kr. Stillinge forsamlingshus

Dagsorden jf. vedtægterne

 

 Ved en fejl er der skrevet den 6 september i beboerbladet, men det er den 5 september

Da vi har problemer med pesticider i vores drikkevandsboring, fremsætter bestyrelsen følgende forslag på generalforsamlingen:

Bestyrelsen foreslår at overdrage vandværket til SK-Forsyning pr. den 31/12 2022.

Vi mener ikke, det er forsvarligt at investere i nye kildepladser og dermed gældsætte vandværket. Der er heller ingen garanti for, at vi kan finde kildepladser uden pesticider.

En overdragelse vil betyde, at hver forbruger skal betale tilslutningsbidrag til SK-Forsyning, minus værdien af Kr. Stillinge vandværk.

Det vil pr. den 31/12 2022 være ca. 12.000 kr. pr. forbruger. De ca. 12.000 kr. kan afdrages rentefrit over 3 år.

Nogle forbrugere tror, at de i dag forsynes fra SK-Forsyning, fordi det er SK der opkræver vandafgiften, dette er ikke tilfældet.  Kr. Stillinge vandværk har købt SK til af opkræve vandafgifter for os, men det er stadig Kr. Stillinge vandværk, der forsyner forbrugerne. Vandafgiften dækker den daglige drift af vandværket.

En anden misforståelse er, at mange i sommerhusområdet tror de forsynes fra Kr. Stillinge vandværk. Det er ikke tilfældet. Vi forsyner Kr. Stillinge, Øster Stillinge og landområdet omkring de 2 byer. 

En anden årsag er også, at det er tid til nye kræfter i bestyrelsen og det er ikke let at få nogle til at overtage.

PBV. Kaj Sørensen

Formand