Generalforsamling

 

Kr. Stillinge vandværk afholder ordinær generalforsamling den 11 oktoberber 2022

Kl. 18:30 i kr. Stillinge forsamlingshus

Dagsorden jf. vedtægterne

 

Kr. Stillinge vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling den 11 oktoberber 2022

Kl. 20:00 i kr. Stillinge forsamlingshus

Dagsorden Afstemning om forslag fra bestyrelsen

 

 

 

Da vi har problemer med pesticider i vores drikkevandsboring, fremsætter bestyrelsen følgende forslag på generalforsamlingen:

Bestyrelsen foreslår at overdrage vandværket til SK-Forsyning pr. den 31/12 2022.

Vi mener ikke, det er forsvarligt at investere i nye kildepladser og dermed gældsætte vandværket. Der er heller ingen garanti for, at vi kan finde kildepladser uden pesticider.

En overdragelse vil betyde, at hver forbruger skal betale tilslutningsbidrag til SK-Forsyning, minus værdien af Kr. Stillinge vandværk.

Det vil pr. den 31/12 2022 være ca. 12.000 kr. pr. forbruger. De ca. 12.000 kr. kan afdrages rentefrit over 3 år.

 

En anden årsag er også, at det er tid til nye kræfter i bestyrelsen og det er ikke let at få nogle til at overtage.
Hvis vandværket fortsætter, står en ny bestyrelse over for nogle store udgifter og investeringer.

PBV. Kaj Sørensen

Formand

 

 

Vandværket har afholdet et orienteringsmøde i forsamlingshuset den 5 september med ca. 100 fremmødte medlemmer.
Der var en rigtig god debat i salen omkring vandværkets situation. Vi havde er repræsentant fra SK- forsyning med til atbesvare spørgsmål vedr. en evt overdragelse af vandværket.

Skulle nogle have spørgsmål ved en evt. overdragelse er i velkommen til at skrive til mig på lbskas@hotmail.com

Orienteringsmøde 5-9-22

Kopi af oplæg til orienteringsmøde.

orienteringsmøde 5-9-2022 fererat

Kr. Vandværk GF indkaldelse avisudklip

Omdelingsark med indkaldelse

Bestyrelsens faktaark og indstilling

Bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 4 (1)

Stemmefuldmagt