Kontakt til vandværket ved ledningsbrud

Vandværket: Kaj Sørensen  telf.29700385

Smed: Knud Olsen telf.20778353

 

Digitalkort ledningsnet: http://kirkestillinge.vandforsyning.net/mainpage.aspx 

 

Evt se under bestyrelse.