Vejledning til fjernaflæsning af vandmåler

Vi har SK-Forsyning til at administrere vores vandmåler.
Herunder kan du se eb vejledning i hvordan du kan følge dit forbrug og få varsling om mulig utætheder.